logo
ارزشهای سازمانی
مشتری مداری با حفظ کیفیت و نوآوری ، خلاقیت با جذب نیروهای متخصص و احترام به محیط زیست
   

الف - ارزشهای اخلاقی :

- مشارکت کارکنان

- حفظ کرامت انسانی

- مسئولیت پذیری

- حفظ و توسعه منابع انسانی کارآمد

ب - ارزشهای کسب و کار :

- مشتری مداری

- رضایت ذینفعان

- حفظ محیط زیست و ایمنی

- در نظر گرفتن منافع تامین کنندگان زنجیره تولید

 

 


تماس با ما
تلفن دفتر مرکزی :   88689247-9
فاکس :  
88689200
پست الکترونیکی :   info@taha-co.com
تلفن کارخانه :   51083000 ( 25 خط )
عضویت در خبرنامه