logo
فن آوری اطلاعات در طه
سیستم Messaging در شرکت طه بر مبنای تکنولوژی Exchange 2013 ، که یکی از قویترین میل سرورهای دنیا محسوب می گردد ، پایه گذاری شده است .

سیستم اتوماسیون فرآیندهای کاری در شرکت طه بر مبنای تکنولوژی SharePoint 2013 ، پیاده سازی شده است

به منظور برقراری ارتباطات Live در شرکت طه ، از تکنولوژی Lync 2013 ، استفاده شده است

شبکه یکپارچه ما بین دفترمرکزی و کارخانه ، وجود زیر ساخت امضای دیجیتال و استفاده از AD RMS برای افزایش امنیت اطلاعات ، با بهره گیری از تکنولوژی های دیگر مایکروسافت در شرکت طه میسر گردیده است

پیاده سازی VLAN در شبکه شرکت طه ، به منظور افزایش کارایی و امنیت شبکه ، با استفاده از تکنولوژی سیسکو صورت پذیرفته است

همانند بسیاری از شرکت های بزرگ ، شرکت طه نیز در شبکه خود از سرورهای مجازی ( تکنولوژی VMWare ESXI ) استفاده می نماید

شرکت طه ، برنامه ریزی مربوط به منابع سازمانی خود را از طریق سامانه همکاران سیستم  و با استفاده از یکپارچگی موجود میان نرم افزارهای کنترل عملیات تولید ، کنترل مصرف مواد و بهای تمام شده این سامانه ،انجام می دهد و برای انجام سیستماتیک عملیات نگهداری و تعمیرات نیز از نرم افزار مرتبط در این سامانه بهره برداری می نماید

 


تماس با ما
تلفن دفتر مرکزی :   88689247-9
فاکس :  
88689200
پست الکترونیکی :   info@taha-co.com
تلفن کارخانه :   51083000 ( 25 خط )
عضویت در خبرنامه